Fågelinfluensa i Kalmar län

Den 18 januari bekräftades att en stor värphönsbesättning i Kalmar län drabbats av högpatogen fågelinfluensa (H5N5). Jordbruksverket har beslutat att spärra gården och har satt upp ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar.

 

Smittan har sannolikt spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar. Under den innevarande influensasäsongen har totalt sju fall av högpatogen fågelinfluensa upptäckts på vilda fåglar i Sverige, sex i Skåne och ett på Gotland. Sjukdomen har också drabbat en kalkonbesättning och en mindre gård med hobbyhöns i Skåne. Sedan 6 november gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag. För mer information se denna länk https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa.

 

SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) är mycket intresserade att ta prover på vilda fåglar som kan misstänkas bära på virus. Allmänheten ombeds rapportera in fynd av sjuka/döda vilda fåglar till SVA https://rapporteravilt.sva.se/. Fågelskådare som noterar sjuka/döda fåglar ute i naturen ombeds kontakta SVA, för eventuella instruktioner om att skicka fågeln till dem. Det är viktigt att man får kontakt med SVA innan man skickar en fågel, så att de kan tala om hur man ska packa den och hur man ska posta den. Kartonger kommer att finnas tillgängliga på Ottenby fågelstation och på BirdLife Sveriges kansli i Stenåsa, men vi kommer inte att ha möjlighet att stå för själva hanteringen av fåglarna.

 

Tänkt på att man (alltid) bör använda handskar när man hanterar en död fågel och tvätta/sprita händerna efteråt. Det kan således vara bra att ha med sig några plastpåsar och kanske ett par plasthandskar om man ska ut och skåda fågel den närmaste tiden. Använd i första hand länken https://rapporteravilt.sva.se/ eller ring SVA (under kontorstid) på 018-674000.

 

Det går också bra att kontakta länsveterinär Kersti Persson (010-223 81 45).

 

Daniel Bengtsson (BirdLife Sverige) och Magnus Hellström (BirdLife Sverige/Ottenby fågelstation) är också gärna behjälpliga.

 

Nedanstående länkar ger ytterligare information.

 

https://www.sva.se/produktionsdjur/fjaderfa/sjukdomar/djursjukdomar-a-o/fagelinfluensa-aviar-influensa-ai

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/fagelinfluensa-/

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—kalmar/2021-01-18-stor-varphonsgard-i-kalmar-lan-drabbad-av-fagelinfluensa.html

 

Dela i sociala medier