Kungsörn, ängshök och härfågel

Likt tidigare år påminner vi nu om larmregler på Öland av följande arter; ängshök,
kungsörn och härfågel.

 

Vi ber att ni INTE larmar kungsörn, ängshök samt härfågel på Öland norr om KARL
X:s MUR från och med nu och fram t.o.m. 15 augusti, varken på BirdAlarm eller Band
(Ölandsskådarna). Skälet är att inte dra uppmärksamhet, och därmed uppenbar risk
för störning, till möjliga häcklokaler. Äldre kungsörnar bör överhuvudtaget inte larmas
någon del av året, då de sannolikt hela tiden vistas i närheten av sitt
häckningsområde. Däremot är det fritt att larma stäpphök, såvida det inte görs ett
flertal observationer inom permanenta ängshöksrevir.

 

Vi uppmanar er dock att rapportera alla fynd på Artportalen, för att vi ska få så
mycket information som möjligt om dessa arters status på Öland. De flesta
observationerna kommer automatiskt att döljas, men ni får gärna för säkerhets skull
dölja dem själva vid rapporteringen.

 

Ölands Ornitologiska Förening
Rrk Öland
Ottenby fågelstation
Club300:s etiska kommitté, Öland

Dela i sociala medier