Tajgasångare i Södra lunden 2020

Uppträdandet av tajgasångare i Sverige har under senare år förändrats påtagligt på flera olika sätt. Förutom att antalen skjutit i höjden så verkar fåglarna också anlända allt tidigare om hösten, fler vår- och sommarfynd görs och fler höstfynd av adulta fåglar görs. Motsvarande utveckling har noterats över hela Västeuropa, och även vinterfynden längs atlantkusten visar på tydliga ökningar.

 

Gemensamt projekt
I ett försök att kasta ljus över frågan inleddes 2019 ett gemensamt fågelstationsprojekt över stora delar av landet, och nu är det hög tid att sätta igång igen. En av grundförutsättningarna är att vi lyckas fånga så många tajgasångare som möjligt. Ringmärkning ger chans till intressanta återfynd, och med fågeln i handen finns också möjligheter till utökade studier och analyser. Det här svenska initiativet sammanfaller med flera andra motsvarande projekt i England, Holland, Frankrike och Spanien. 

 

På Ottenby
Med anledning av ovanstående projektsatsning vill vi från Ottenby fågelstation passa på att informera kommande Ölandsbesökare om att fångst av tajgasångare kommer att ske på olika ställen söder om Karl X:s mur under hösten, i första hand kring Södra lundsjön. I samband med detta kommer bandspelare att användas, och vi ber om överseende för den eventuella förvirring detta kan orsaka besökande fågelskådare. Informationsskyltar kommer att finnas på plats.

 

Utöver den ordinarie ringmärkningen kommer en del av fåglarna också att förses med en liten radiosändare (vikt 0,26 gram). Mottagarstationer har täckning över större delen av södra Öland, men även i norra Tyskland och längs nordsjökusten i Holland, Belgien och England. Sändarförsedda fåglar kommer inte att släppas nere fyrträdgården som brukligt, utan på andra platser som är mer lämpliga för att vi ska kunna få en uppfattning om avflyttningsriktningar. I den mån vi fångar någon annan östlig art så kan motsvarande behandling komma att bli aktuell även då. I samband med dessa försök kan det också bli aktuellt att övernatta enstaka fåglar (fågelstationen har ett tillståndsprövat rum för detta). Mer information ges i samband med uppvisningen vid staketet i anslutning till fångsttillfället. 

 

Vi hoppas och tror att ni delar vårt intresse för dessa frågeställningar att denna förhandsinformation ger en bakgrund till höstens aktiviteter.

 

Magnus Hellström & Susanne Åkesson

Dela i sociala medier