Våren 2020 är igång!

Idag, den 15 mars, inleddes traditionsenligt vårens ringmärkning här på Ottenby! Årets första fåglar blev en blåmeshona och en koltrasthane, båda fjolårsungar.

 

Det här är fågelstationens 75:e verksamhetsår, och redan under 1970-talet standardiserades ringmärkningen här vid Ottenby. Det betyder att all fågelfångst sker enligt samma rutiner, och att nät och fällor alltid står på samma platser. Det här ger oss möjlighet att jämföra fångstsiffrorna mellan åren, och tack vare det kan vi följa förändringar i vår fågelfauna. Vi ser t.ex. att koltrasten har en ganska stabil populationsutveckling och också att de koltrastar som lämnade oss under hösten återvänder allt tidigare. Vårflyttningen av koltrast här vid Ottenby sker faktiskt en hel vecka tidigare nu, jämfört med 1970-talet. Vår standardiserade fångst utgör en del i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning.

 

Ringmärkningen kommer nu att pågå fram till 15 november och sannolikt kommer då drygt 20.000 fåglar att ha fått en ring kring benet. På så sätt hjälper de oss att ”ta tempen” på vår miljö.

Dela i sociala medier