Forskning

Här på Ottenby har fågelforskning bedrivits sedan 1800-talet då de första pionjärarbetena kring flyttfåglarnas ekologi utfördes av Wilhelm Meves, Gustaf Kolthoff och Kjell Kolthoff. Fågelstationen uppfördes efter kriget och de första vetenskapliga artiklarna från det insamlade materialet publicerades i slutet av 1940-talet.

 

Den egna forskningen fortgår än idag samtidigt som fågelstationen bedriver en omfattande uppdragsforskning, d.v.s. levererar data och prover till externa uppdragsgivare i form av akademiska institutioner, privata forskare och myndigheter.

 

den här sidan nås de flesta av våra publikationer (i pdf-format). 

 

Om du själv är intresserad av att erhålla data från Ottenby så går du till den här sidan där du kan lämna en projektbeskrivning i ett formulär som sedan skickas till oss.