Bläddra bland återfynden

Ringmärkningen vid Ottenby ger varje år ett stort antal återfynd. Begreppet återfynd innebär att någon – någonstans i världen – hittat en ring eller en död ringmärkt fågel och därefter sänt information om detta till den ringmärkningscentral som finns angiven på ringen.

 

Med ett stort antal återfynd skapas goda bilder av var våra fåglar övervintrar, var de häckar, vilka vägar de väljer under flyttningen, hur snabbt de rör sig, hur gamla de kan bli, dödsorsaker och mycket annat. Återfynd från ringmärkning är därför en av de mest betydelsefulla kunskapskällorna vi har, och denna kunskap är många gånger helt nödvändig i arbetet med fågelskyddsfrågor.

 

Den interaktiva kartan nedan tillhandahålls av Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet. I den kan du själv styra vad du vill se genom att ställa urvalen i menyn. Klicka på bollarna för att få information om fyndet. Så länge 0001 anges som källa så visas bara fåglar ringmärkta här vid Ottenby.