Om oss

Ottenby fågelstation grundades 1946 i samband med tillkomsten av vår huvudman Sveriges Ornitologiska Förening (idag BirdLife Sverige). För den långsiktiga driften och för forskningsinriktingen ansvarar BirdLife Sveriges Ottenbykommitté.

 

Här vid fågelstationen bedrivs en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar, fåglarnas svar på klimatförändringar samt fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner.

 

Våra inkomster hämtas främst från besöksturismen genom guidningar och entréavgifter till fyren Långe Jan. För vår miljöövervakande funktion erhåller vi anslag från Naturvårdsverket.

 

Chef för verksamheten är Magnus Hellström som också är fågelstationens enda fast anställda. För stora delar av arbetet med ringmärkningen, guidningar och inventeringar svarar ideell personal, ofta djupt engagerade ungdomar som här får chansen att utvecklas och ta ansvar. Många gånger blir vistelsen på fågelstationen en god inspiration och ett första steg mot en biologisk universitetsutbildning. Den ideella personalstyrkans storlek varierar mellan ca fem till tio personer allt efter säsongsbehov. En ringmärkningsansvarig fungerar som arbetsledare i de dagliga aktiviteterna, och i övrigt hittas ringmärkare, assistenter, andfängare, inventerare, guider och fyrvaktare som alla hjälps åt med verksamheten här på udden.