Arv & testamenten

Att själv bestämma hur din kvarlåtenskap ska användas är ett sätt att ge barn och barnbarn möjlighet att i framtiden njuta av saker som du själv uppskattat. Väljer du att testamentera till Ottenby fågelstation kommer du att stödja unga människors utveckling inom sitt naturintresse, och också kunskapsuppbyggnaden och skyddet kring våra fåglar.

Vill du göra Ottenby fågelstation till förmånstagare i ditt testamente? 

Det är inte komplicerat, men om du behöver hjälp kan du kontakta t.ex. din bank, en jurist eller begravningsbyrå. Kom ihåg att ditt testamente måste vara undertecknat av dig. Det bör också vara bevittnat av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet. Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats.

 

Våra grunduppgifter:

Gåvomottagare: Ottenby fågelstation
Organisation: Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige
Organisationsnummer: 802006-1126
Adress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

 

Kontakta fågelstationen på info@ottenby.se om du behöver ytterligare uppgifter om oss.