Ringmärkning & observationer

Observationer samt ringmärkning av flyttande fåglar har sedan starten utgjort grundpelarna i fågelstationens arbete. Dessa data protokollförs och dataläggs dagligen och olika former av analyser genomförs regelbundet eller vid behov. För den publika åtkomsten skapar vi under fältsäsong (ca mars till december) dagliga sammanställningar i form av dagboksbladHär finns också information om ringmärkning som metod, återfyndskartor samt en artlista över alla fåglar som setts i Ottenbyområdet.