Artlista för Ottenbyområdet

Ingenstans i Sverige – och på ytterst få ställen i Europa – har observerats fler arter än här på Ottenby. Det geografiska läget – en sydriktad udde i södra delen av östersjöregionen – är idealisk för ett rikligt uppträdande av flyttande fåglar. Det varierade landskapet med vidsträckta strandängar, ädellövskogar, sandstränder och skär gör att även häckfågelfaunan är varierad och rik.

 

I listan här nedanför presenteras samtliga arter som anträffats vid Ottenby. Förutom det svenska och det vetenskapliga namnet anges också kategoritillhörighet och status i området. Om första fyndet i landet gjordes vid Ottenby anges i högerkolumnen vilket år detta gjordes.

 

Taxonomin följer IOC 8.2.

 

Kategoriindelningen följer AERC:s rekommendationer:

 

Kategori A: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och kragtrapp.

Kategori B: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare, t.ex. ökenlöpare och stäppflyghöna.

Kategori C: Inplanterade eller förrymda taxa (arter och raser), som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige sedan länge gäller för kanadagås, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket t.ex. gäller för nilgås.

Kategori D: Taxa (arter och raser) som skulle ha placerats i kategori A eller B, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. dvärgsnögås och tatarfalk.

Kategori E: Taxa (arter och raser) vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. Chilensk bläsand). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet i landet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. stripgås).

 

Arter i kategori A, B och C utgör tillsammans den officiella fågellistan.

 

Följande förkortningar används här för att ange artens status:

H: Regelbunden häckfågel i området.

h: Oregelbunden eller osäker häckfågel i området.

F: Häckar ej men ses regelbundet, oftast under flyttning eller som övervintrare/-somrare.

f: Som ovan men i låga antal.

T: Tillfällig men regelbunden gäst – fynd görs mer eller mindre varje år, ibland åtskilliga.

R: Mycket sällsynt gäst.
r: anger att arten har ringmärkts vid fågelstationen.

Artlista för Ottenbyområdet, söder om Karl X:s mur (Kategori A, B, C):

 Svenskt namnVetenskapligt namnStatus
1PrutgåsBranta berniclaA F r
2Rödhalsad gåsBranta ruficollisA T
3KanadagåsBranta canadensisC H r
4Vitkindad gåsBranta leucopsisA F r
5StripgåsAnser indicusC T
6GrågåsAnser anserA H r
7TajgasädgåsAnser fabalisA F
8SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchusA T r
9TundrasädgåsAnser serrirostrisA F
10BläsgåsAnser albifronsA F r
11FjällgåsAnser erythropusA T
12KnölsvanCygnus olorA H r
13Mindre sångsvanCygnus columbianusA F r
14SångsvanCygnus cygnusA F r
15NilgåsAlopochen aegyptiacaC R
16GravandTadorna tadornaA H r
17RostandTadorna ferrugineaA T r
18MandarinandAix galericulataC R r
19ŅrtaSpatula querquedulaA h r
20Blåvingad årtaSpatula discorsA R
21SkedandSpatula clypeataA H r
22SnatterandMareca streperaA H r
23BläsandMareca penelopeA F r
24GräsandAnas platyrhynchosA H r
25StjärtandAnas acutaA h r
26KrickaAnas creccaA F r
27Amerikansk krickaAnas carolinensisA R
28Rödhuvad dykandNetta rufinaA R
29BrunandAythya ferinaA F r
30Vitögd dykandAythya nyrocaA R
31ViggAythya fuligulaA H r
32BergandAythya marilaA F r
33AlförrädarePolysticta stelleriA T r
34PraktejderSomateria spectabilisA T
35EjderSomateria mollissimaA H r
36Vitnackad svärtaMelanitta perspicillataA R
37SvärtaMelanitta fuscaA h r
38SjöorreMelanitta nigraA F r
39Amerikansk sjöorreMelanitta americanaA R
40AlfågelClangula hyemalisA F r
41KnipaBucephala clangulaA H r
42SalskrakeMergellus albellusA F r
43StorskrakeMergus merganserA h r
44SmåskrakeMergus serratorA H r
45TjäderTetrao urogallusA R
46OrreLyrurus tetrixA R
47RapphönaPerdix perdixA H r
48VaktelCoturnix coturnixA h r
49FasanPhasianus colchicusC H r
50SmålomGavia stellataA F
51StorlomGavia arcticaA F r
52Svartnäbbad islomGavia immerA T
53Vitnäbbad islomGavia adamsiiA T
54Klykstjärtad stormsvalaOceanodroma leucorhoaA R r
55StormfågelFulmarus glacialisA R
56Mindre liraPuffinus puffinusA R
57SmådoppingTachybaptus ruficollisA H r
58GråhakedoppingPodiceps grisegenaA F r
59SkäggdoppingPodiceps cristatusA F r
60SvarthakedoppingPodiceps auritusA F
61Svarthalsad doppingPodiceps nigricollisA R
62Svart storkCiconia nigraA T
63Vit storkCiconia ciconiaA T
64BronsibisPlegadis falcinellusA R
65SkedstorkPlatalea leucorodiaA R
66RördromBotaurus stellarisA R r
67NatthägerNycticorax nycticoraxA R
68RallhägerArdeola ralloidesA R
69KohägerBubulcus ibisA R
70GråhägerArdea cinereaA F r
71PurpurhägerArdea purpureaA R
72ÄgretthägerArdea albaA T
73SilkeshägerEgretta garzettaA T
74HavssulaMorus bassanusA T
75StorskarvPhalacrocorax carboA F r
76FiskgjusePandion haliaetusA F r
77SmutsgamNeophron percnopterusA R
78BivråkPernis apivorusA F r
79OrmörnCircaetus gallicusA R
80Mindre skrikörnClanga pomarinaA R
81Större skrikörnClanga clangaA R
82StäppörnAquila nipalensisA R r
83KejsarörnAquila heliacaA R
84KungsörnAquila chrysaetosA f r
85SparvhökAccipiter nisusA H r
86DuvhökAccipiter gentilisA h r
87Brun kärrhökCircus aeruginosusA F r
88Blå kärrhökCircus cyaneusA F r
89StäpphökCircus macrourusA T
90ĄngshökCircus pygargusA h r
91Röd gladaMilvus milvusA F
92Brun gladaMilvus migransA T
93HavsörnHaliaeetus albicillaA F r
94FjällvråkButeo lagopusA F r
95֖rnvråkButeo rufinusA R
96OrmvråkButeo buteoA h r
97KragtrappChlamydotis macqueeniiA R    
98VattenrallRallus aquaticusA H r    
99KornknarrCrex crexA H r
100Mindre sumphönaPorzana parvaA R r  
101Småfläckig sumphönaPorzana porzanaA T r
102RörhönaGallinula chloropusA H r
103SothönaFulica atraA H r
104TranaGrus grusA F r
105TjockfotBurhinus oedicnemusA R    
106StrandskataHaematopus ostralegusA H r
107StyltlöpareHimantopus himantopusA R    
108SkärfläckaRecurvirostra avosettaA H r   1741
109TofsvipaVanellus vanellusA H r
110LjungpiparePluvialis apricariaA F r  
111Sibirisk tundrapiparePluvialis fulvaA R    
112Amerikansk tundrapiparePluvialis dominicaA R    
113KustpiparePluvialis squatarolaA F r
114Större strandpipareCharadrius hiaticulaA H r
115Mindre strandpipareCharadrius dubiusA F r
116Svartbent strandpipareCharadrius alexandrinusA R r  
117ÖkenpipareCharadrius leschenaultiiA R
118FjällpipareCharadrius morinellusA f r
119SmåspovNumenius phaeopusA F r
120DvärgspovNumenius minutusA R     2005
121StorspovNumenius arquataA H r
122MyrspovLimosa lapponicaA F r
123RödspovLimosa limosaA H r
124HudsonspovLimosa haemasticaA R    
125RoskarlArenaria interpresA H r
126KolymasnäppaCalidris tenuirostrisA R     2005
127KustsnäppaCalidris canutusA F r
128BrushaneCalidris pugnaxA h r
129MyrsnäppaCalidris falcinellusA F r
130SpovsnäppaCalidris ferrugineaA F r
131MosnäppaCalidris temminckiiA F r
132LångtåsnäppaCalidris subminutaA R r   1977
133Rödhalsad snäppaCalidris ruficollisA R r
134SandlöpareCalidris albaA F r
135KärrsnäppaCalidris alpinaA H r
136SkärsnäppaCalidris maritimaA f r
137Gulbröstad snäppaCalidris bairdiiA R
138SmåsnäppaCalidris minutaA F r
139VitgumpsnäppaCalidris fuscicollisA R r
140PrärielöpareCalidris subruficollisA T r
141TuvsnäppaCalidris melanotosA T r
142SandsnäppaCalidris pusillaA R     2003
143Större beckasinsnäppaLimnodromus scolopaceusA R    
144MorkullaScolopax rusticolaA H r
145DvärgbeckasinLymnocryptes minimusA F r
146DubbelbeckasinGallinago mediaA R r
147EnkelbeckasinGallinago gallinagoA H r
148TereksnäppaXenus cinereusA R r
149Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatusA f r
150Brednäbbad simsnäppaPhalaropus fulicariusA R r
151DrillsnäppaActitis hypoleucosA F r
152SkogssnäppaTringa ochropusA H r
153Mindre gulbenaTringa flavipesA R    
154RödbenaTringa totanusA H r
155DammsnäppaTringa stagnatilisA T r  
156GrönbenaTringa glareolaA F r
157SvartsnäppaTringa erythropusA F r
158GluttsnäppaTringa nebulariaA F r
159ÖkenlöpareCursorius cursorB R    
160Rödvingad vadarsvalaGlareola pratincolaA R    
161Svartvingad vadarsvalaGlareola nordmanniA R    
162Tretåig måsRissa tridactylaA f
163IsmåsPagophila eburneaA R
164TärnmåsXema sabiniA R
165SkrattmåsChroicocephalus ridibundusA F r
166DvärgmåsHydrocoloeus minutusA F r
167Svarthuvad måsIchthyaetus melanocephalusA T
168FiskmåsLarus canusA H r
169Ringnäbbad måsLarus delawarensisA R
170HavstrutLarus marinusA H r
171VittrutLarus hyperboreusA T
172Vitvingad trutLarus glaucoidesA R
173GråtrutLarus argentatusA H r
174Kaspisk trutLarus cachinnansA F r
175MedelhavstrutLarus michahellisA T
176SilltrutLarus fuscusA h r
177SandtärnaGelochelidon niloticaA R
178SkräntärnaHydroprogne caspiaA F
179Kentsk tärnaThalasseus sandvicensisA h r
180SmåtärnaSternula albifronsA H r
181FisktärnaSterna hirundoA F r
182SilvertärnaSterna paradisaeaA H r
183Vitvingad tärnaChlidonias leucopterusA T
184SvarttärnaChlidonias nigerA F r
185StorlabbStercorarius skuaA T
186Bredstjärtad labbStercorarius pomarinusA f
187KustlabbStercorarius parasiticusA F
188FjällabbStercorarius longicaudusA f r
189AlkekungAlle alleA R    
190SillgrisslaUria aalgeA F r
191TordmuleAlca tordaA F r  
192TobisgrisslaCepphus grylleA F r  
193LunnefågelFratercula arcticaA R    
194StäppflyghönaSyrrhaptes paradoxusB R     1863
195TamduvaColumba livia (domest.)C H    
196SkogsduvaColumba oenasA H r
197RingduvaColumba palumbusA H r  
198TurturduvaStreptopelia turturA T r  
199TurkduvaStreptopelia decaoctoA H r  
200GökCuculus canorusA H r  
201TornugglaTyto albaA R    
202DvärguvOtus scopsA R    
203FjällugglaBubo scandiacusA R   
204KattugglaStrix alucoA H r
205HökugglaSurnia ululaA R r
206SparvugglaGlaucidium passerinumA R r  
207PärlugglaAegolius funereusA f r
208HornugglaAsio otusA H r
209JordugglaAsio flammeusA h r
210NattskärraCaprimulgus europaeusA h r
211AlpseglareTachymarptis melbaA R
212TornseglareApus apusA H r
213Blek tornseglareApus pallidusA R
214BlåkråkaCoracias garrulusA R
215KungsfiskareAlcedo atthisA R r
216Grön biätareMerops persicusA R
217BiätareMerops apiasterA T r
218HärfågelUpupa epopsA T r
219GöktytaJynx torquillaA H r
220MellanspettDendrocoptes mediusA R r
221Mindre hackspettDryobates minorA h r  
222Större hackspettDendrocopos majorA H r
223Vitryggig hackspettDendrocopos leucotosA R    
224SpillkråkaDryocopus martiusA f r
225GröngölingPicus viridisA H r
226RödfalkFalco naumanniA R
227TornfalkFalco tinnunculusA h r
228AftonfalkFalco vespertinusA T r
229EleonorafalkFalco eleonoraeA R     1983
230StenfalkFalco columbariusA F r
231LärkfalkFalco subbuteoA h r  
232JaktfalkFalco rusticolusA T r
233PilgrimsfalkFalco peregrinusA f  
234TörnskataLanius collurioA H r
235IsabellatörnskataLanius isabellinusA R    
236Svartpannad törnskataLanius minorA R r
237VarfågelLanius excubitorA F r
238SaxaulvarfågelLanius pallidirostrisA R r
239Rödhuvad törnskataLanius senatorA R r   1952
240MasktörnskataLanius nubicusA R r   1984
241SommargyllingOriolus oriolusA H r
242NötskrikaGarrulus glandariusA F r
243SkataPica picaA H r
244NötkråkaNucifraga caryocatactesA f r
245KajaColoeus monedulaA H r
246RåkaCorvus frugilegusA F r
247SvartkråkaCorvus coroneA T
248GråkråkaCorvus cornixA H r
249KorpCorvus coraxA H r
250SidensvansBombycilla garrulusA F r
251SvartmesPeriparus aterA F r
252TofsmesLophophanes cristatusA R 
253EntitaPoecile palustrisA h r
254TalltitaPoecile montanusA T r
255BlåmesCyanistes caeruleusA H r
256TalgoxeParus majorA H r
257PungmesRemiz pendulinusA f r
258SkäggmesPanurus biarmicusA T r
259TrädlärkaLullula arboreaA F r
260SånglärkaAlauda arvensisA H r
261TofslärkaGalerida cristataA T r  
262BerglärkaEremophila alpestrisA f r
263KorttålärkaCalandrella brachydactylaA T r   1965
264KalanderlärkaMelanocorypha calandraA R    
265BacksvalaRiparia ripariaA F r
266LadusvalaHirundo rusticaA H r
267HussvalaDelichon urbicumA H r
268RostgumpsvalaCecropis dauricaA T r
269CettisångareCettia cettiA R r   1977
270StjärtmesAegithalos caudatusA F r
271GrönsångarePhylloscopus sibilatrixA H r
272BergsångarePhylloscopus bonelliA R     1953
273BergtajgasångarePhylloscopus humeiA R r
274TajgasångarePhylloscopus inornatusA T r   1961
275KungsfågelsångarePhylloscopus proregulusA T r
276VidesångarePhylloscopus schwarziA R r   1962
277BrunsångarePhylloscopus fuscatusA R r   1968
278LövsångarePhylloscopus trochilusA H r
279GransångarePhylloscopus collybitaA H r
280Iberisk gransångarePhylloscopus ibericusA R
281Kaukasisk lundsångarePhylloscopus nitidusA R r   2003
282Sibirisk lundsångarePhylloscopus plumbeitarsusA R r   1991
283LundsångarePhylloscopus trochiloidesA T r
284NordsångarePhylloscopus borealisA R r
285TrastsångareAcrocephalus arundinaceusA T r
286VattensångareAcrocephalus paludicolaA R    
287SävsångareAcrocephalus schoenobaenusA h r
288FältsångareAcrocephalus agricolaA R r   1954
289BusksångareAcrocephalus dumetorumA T r
290RörsångareAcrocephalus scirpaceusA H r
291KärrsångareAcrocephalus palustrisA H r
292StäppsångareIduna caligataA R r   1971
293SaxaulsångareIduna ramaA R r
294EksångareIduna pallidaA R r   1993
295PolyglottsångareHippolais polyglottaA R r   1978
296HärmsångareHippolais icterinaA H r
297TräsksångareLocustella lanceolataA R r
298GräshoppsångareLocustella naeviaA F r
299FlodsångareLocustella fluviatilisA T r
300VassångareLocustella luscinioidesA R r
301SvarthättaSylvia atricapillaA H r
302TrädgårdssångareSylvia borinA H r
303HöksångareSylvia nisoriaA H r
304ĄrtsångareSylvia currucaA H r
305֖kensångareSylvia nanaA R r   1961
306TörnsångareSylvia communisA H r
307ProvencesångareSylvia undataA R r   1983
308Rödstrupig sångareSylvia cantillansA R
309MoltonisångareSylvia subalpinaA R r
310SammetshättaSylvia melanocephalaA R r   1980
311Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapillaA T r   1959
312KungsfågelRegulus regulusA h r
313GärdsmygTroglodytes troglodytesA H r
314NötväckaSitta europaeaA H r
315TrädkrypareCerthia familiarisA H r
316TrädgårdsträdkrypareCerthia brachydactylaA R r
317RosenstarePastor roseusA R r
318StareSturnus vulgarisA H r
319Sibirisk trastGeokichla sibiricaA R r   1990
320GuldtrastZoothera aureaA R r
321RingtrastTurdus torquatusA f r
322KoltrastTurdus merulaA H r
323Svarthalsad trastTurdus atrogularisA R    
324BjörktrastTurdus pilarisA H r
325RödvingetrastTurdus iliacusA H r
326TaltrastTurdus philomelosA H r
327DubbeltrastTurdus viscivorusA h r
328Grå flugsnappareMuscicapa striataA H r
329RödhakeErithacus rubeculaA H r
330BlåhakeLuscinia svecicaA F r
331NäktergalLuscinia lusciniaA H r
332SydnäktergalLuscinia megarhynchosA R r   1964
333Vitstrupig näktergalIrania gutturalisA R r   1971
334TajgablåstjärtTarsiger cyanurusA R r
335Svartvit flugsnappareFicedula hypoleucaA H r
336HalsbandsflugsnappareFicedula albicollisA H r
337Mindre flugsnappareFicedula parvaA H r
338Svart rödstjärtPhoenicurus ochrurosA H r
339RödstjärtPhoenicurus phoenicurusA H r
340BuskskvättaSaxicola rubetraA h r
341Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicolaA T r
342Vitgumpad buskskvättaSaxicola maurusA T r
343Stejnegers buskskvättaSaxicola stejnegeriA R
344StenskvättaOenanthe oenantheA H r
345IsabellastenskvättaOenanthe isabellinaA R    
346ÖkenstenskvättaOenanthe desertiA R     1941
347MedelhavsstenskvättaOenanthe hispanicaA R r
348NunnestenskvättaOenanthe pleschankaA R    
349StrömstareCinclus cinclusA T r
350GråsparvPasser domesticusA H r
351PilfinkPasser montanusA H r
352AlpjärnsparvPrunella collarisA R     1959
353Sibirisk järnsparvPrunella montanellaA R r   1977
354Svartstrupig järnsparvPrunella atrogularisA R r
355JärnsparvPrunella modularisA H r
356GulärlaMotacilla flavaA F r
357CitronärlaMotacilla citreolaA T r
358ForsärlaMotacilla cinereaA f r
359SädesärlaMotacilla albaA H r
360Större piplärkaAnthus richardiA T r
361FältpiplärkaAnthus campestrisA R r
362ÄngspiplärkaAnthus pratensisA H r
363TrädpiplärkaAnthus trivialisA H r
364Sibirisk piplärkaAnthus hodgsoniA R    
365Rödstrupig piplärkaAnthus cervinusA F r
366VattenpiplärkaAnthus spinolettaA R r
367SkärpiplärkaAnthus petrosusA F r
368BofinkFringilla coelebsA H r
369BergfinkFringilla montifringillaA F r
370StenknäckCoccothraustes coccothraustesA H r
371TallbitPinicola enucleatorA R    
372DomherrePyrrhula pyrrhulaA F r
373ÖkentrumpetareBucanetes githagineusA R
374RosenfinkCarpodacus erythrinusA H r
375GrönfinkChloris chlorisA H r
376VinterhämplingLinaria flavirostrisA F r
377HämplingLinaria cannabinaA H r
378GråsiskaAcanthis flammeaA F r
379BrunsiskaAcanthis cabaretA h r
380SnösiskaAcanthis hornemanniA T r
381Större korsnäbbLoxia pytyopsittacusA T r
382Mindre korsnäbbLoxia curvirostraA F r
383BändelkorsnäbbLoxia leucopteraA R r
384SteglitsCarduelis carduelisA H r
385GulhämplingSerinus serinusA f r
386GrönsiskaSpinus spinusA h r
387LappsparvCalcarius lapponicusA F r
388SnösparvPlectrophenax nivalisA F r
389KornsparvEmberiza calandraA T r
390GulsparvEmberiza citrinellaA H r
391KlippsparvEmberiza ciaA R r
392OrtolansparvEmberiza hortulanaA f r
393RostsparvEmberiza caesiaA R     1967
394HäcksparvEmberiza cirlusA R r
395DvärgsparvEmberiza pusillaA T r
396VidesparvEmberiza rusticaA T r
397GyllensparvEmberiza aureolaA R r
398Svarthuvad sparvEmberiza melanocephalaA R r   1952
399SävsparvEmberiza schoeniclusA H r

Antal arter (kat. A-C): 399

Antal förstafynd för landet (kat. A-C): 33
Antal ringmärkta arter (kat. A-C): 295

Arter i kategori D

 Svenskt namnVetenskapligt namnStatus
 DvärgkanadagåsBranta hutchinsiiD T
 SnögåsAnser caerulescensD T
 DvärgsnögåsAnser rossiiD R
 Större flamingoPhoenicopterus roseusD R
 JättehavsörnHaliaeetus pelagicusD R
 TatarfalkFalco cherrugD R
 Långstjärtad rosenfinkUragus sibiricusD R