Artlista för Ottenbyområdet

Ingenstans i Sverige – och på ytterst få ställen i Europa – har observerats fler arter än här på Ottenby. Det geografiska läget – en sydriktad udde i södra delen av östersjöregionen – är idealisk för ett rikligt uppträdande av flyttande fåglar. Det varierade landskapet med vidsträckta strandängar, ädellövskogar, sandstränder och skär gör att även häckfågelfaunan är varierad och rik.

 

I listan här nedanför presenteras samtliga arter som anträffats vid Ottenby. Förutom det svenska och det vetenskapliga namnet anges också kategoritillhörighet och status i området. Om första fyndet i landet gjordes vid Ottenby anges i högerkolumnen vilket år detta gjordes.

 

Taxonomin följer IOC 8.2.

 

Kategoriindelningen följer AERC:s rekommendationer:

 

Kategori A: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och kragtrapp.

Kategori B: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare, t.ex. ökenlöpare och stäppflyghöna.

Kategori C: Inplanterade eller förrymda taxa (arter och raser), som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige sedan länge gäller för kanadagås, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket t.ex. gäller för nilgås.

Kategori D: Taxa (arter och raser) som skulle ha placerats i kategori A eller B, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. dvärgsnögås och tatarfalk.

Kategori E: Taxa (arter och raser) vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. Chilensk bläsand). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet i landet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. stripgås).

 

Arter i kategori A, B och C utgör tillsammans den officiella fågellistan.

 

Följande förkortningar används här för att ange artens status:

H: Regelbunden häckfågel i området.

h: Oregelbunden eller osäker häckfågel i området.

F: Häckar ej men ses regelbundet, oftast under flyttning eller som övervintrare/-somrare.

f: Som ovan men i låga antal.

T: Tillfällig men regelbunden gäst – fynd görs mer eller mindre varje år, ibland åtskilliga.

R: Mycket sällsynt gäst.
r: anger att arten har ringmärkts vid fågelstationen.

Artlista för Ottenbyområdet, söder om Karl X:s mur (Kategori A, B, C):

 Svenskt namnVetenskapligt namnStatus
1PrutgåsBranta berniclaA F r
2Rödhalsad gåsBranta ruficollisA T
3KanadagåsBranta canadensisC H r
4Vitkindad gåsBranta leucopsisA F r
5GrågåsAnser anserA H r
6TajgasädgåsAnser fabalisA F
7SpetsbergsgåsAnser brachyrhynchusA T r
8TundrasädgåsAnser serrirostrisA F r
9BläsgåsAnser albifronsA F r
10FjällgåsAnser erythropusA T
11KnölsvanCygnus olorA H r
12Mindre sångsvanCygnus columbianusA F r
13SångsvanCygnus cygnusA F r
14NilgåsAlopochen aegyptiacaC R
15GravandTadorna tadornaA H r
16RostandTadorna ferrugineaA T r
17ÅrtaSpatula querquedulaA h r
18Blåvingad årtaSpatula discorsA R
19SkedandSpatula clypeataA H r
20SnatterandMareca streperaA H r
21BläsandMareca penelopeA F r
22GräsandAnas platyrhynchosA H r
23StjärtandAnas acutaA h r
24KrickaAnas creccaA F r
25Amerikansk krickaAnas carolinensisA R
26Rödhuvad dykandNetta rufinaA R
27BrunandAythya ferinaA F r
28Vitögd dykandAythya nyrocaA R
29ViggAythya fuligulaA H r
30BergandAythya marilaA F r
31AlförrädarePolysticta stelleriA T r
32PraktejderSomateria spectabilisA T
33EjderSomateria mollissimaA H r
34Vitnackad svärtaMelanitta perspicillataA R
35SvärtaMelanitta fuscaA h r
36SjöorreMelanitta nigraA F r
37Amerikansk sjöorreMelanitta americanaA R
38AlfågelClangula hyemalisA F r
39KnipaBucephala clangulaA H r
40SalskrakeMergellus albellusA F r
41StorskrakeMergus merganserA h r
42SmåskrakeMergus serratorA H r
43TjäderTetrao urogallusA R
44OrreLyrurus tetrixA R
45RapphönaPerdix perdixA H r
46VaktelCoturnix coturnixA h r
47FasanPhasianus colchicusC H r
48SmålomGavia stellataA F
49StorlomGavia arcticaA F r
50Svartnäbbad islomGavia immerA T
51Vitnäbbad islomGavia adamsiiA T
52Klykstjärtad stormsvalaOceanodroma leucorhoaA R r
53StormfågelFulmarus glacialisA R
54Mindre liraPuffinus puffinusA R
55SmådoppingTachybaptus ruficollisA H r
56GråhakedoppingPodiceps grisegenaA F r
57SkäggdoppingPodiceps cristatusA F r
58SvarthakedoppingPodiceps auritusA F
59Svarthalsad doppingPodiceps nigricollisA R
60Svart storkCiconia nigraA T
61Vit storkCiconia ciconiaA T
62BronsibisPlegadis falcinellusA R
63SkedstorkPlatalea leucorodiaA R
64RördromBotaurus stellarisA R r
65NatthägerNycticorax nycticoraxA R
66RallhägerArdeola ralloidesA R
67KohägerBubulcus ibisA R
68GråhägerArdea cinereaA F r
69PurpurhägerArdea purpureaA R
70ÄgretthägerArdea albaA T
71SilkeshägerEgretta garzettaA T
72HavssulaMorus bassanusA T
73StorskarvPhalacrocorax carboA F r
74FiskgjusePandion haliaetusA F r
75SmutsgamNeophron percnopterusA R
76BivråkPernis apivorusA F r
77OrmörnCircaetus gallicusA R
78Mindre skrikörnClanga pomarinaA R
79Större skrikörnClanga clangaA R
80StäppörnAquila nipalensisA R r
81KejsarörnAquila heliacaA R
82KungsörnAquila chrysaetosA f r
83SparvhökAccipiter nisusA H r
84DuvhökAccipiter gentilisA h r
85Brun kärrhökCircus aeruginosusA F r
86Blå kärrhökCircus cyaneusA F r
87StäpphökCircus macrourusA T
88ÄngshökCircus pygargusA h r
89Röd gladaMilvus milvusA F
90Brun gladaMilvus migransA T
91HavsörnHaliaeetus albicillaA F r
92FjällvråkButeo lagopusA F r
93ÖrnvråkButeo rufinusA R
94OrmvråkButeo buteoA h r
95KragtrappChlamydotis macqueeniiA R    
96VattenrallRallus aquaticusA H r    
97KornknarrCrex crexA H r
98Mindre sumphönaPorzana parvaA R r  
99Småfläckig sumphönaPorzana porzanaA T r
100RörhönaGallinula chloropusA H r
101SothönaFulica atraA H r
102TranaGrus grusA F r
103TjockfotBurhinus oedicnemusA R    
104StrandskataHaematopus ostralegusA H r
105StyltlöpareHimantopus himantopusA R    
106SkärfläckaRecurvirostra avosettaA H r   1741
107TofsvipaVanellus vanellusA H r
108LjungpiparePluvialis apricariaA F r  
109Sibirisk tundrapiparePluvialis fulvaA R    
110Amerikansk tundrapiparePluvialis dominicaA R    
111KustpiparePluvialis squatarolaA F r
112Större strandpipareCharadrius hiaticulaA H r
113Mindre strandpipareCharadrius dubiusA F r
114Svartbent strandpipareCharadrius alexandrinusA R r  
115ÖkenpipareCharadrius leschenaultiiA R
116FjällpipareCharadrius morinellusA f r
117SmåspovNumenius phaeopusA F r
118DvärgspovNumenius minutusA R     2005
119StorspovNumenius arquataA H r
120MyrspovLimosa lapponicaA F r
121RödspovLimosa limosaA H r
122HudsonspovLimosa haemasticaA R    
123RoskarlArenaria interpresA H r
124KolymasnäppaCalidris tenuirostrisA R     2005
125KustsnäppaCalidris canutusA F r
126BrushaneCalidris pugnaxA h r
127MyrsnäppaCalidris falcinellusA F r
128SpovsnäppaCalidris ferrugineaA F r
129MosnäppaCalidris temminckiiA F r
130LångtåsnäppaCalidris subminutaA R r   1977
131Rödhalsad snäppaCalidris ruficollisA R r
132SandlöpareCalidris albaA F r
133KärrsnäppaCalidris alpinaA H r
134SkärsnäppaCalidris maritimaA f r
135Gulbröstad snäppaCalidris bairdiiA R
136SmåsnäppaCalidris minutaA F r
137VitgumpsnäppaCalidris fuscicollisA R r
138PrärielöpareCalidris subruficollisA T r
139TuvsnäppaCalidris melanotosA T r
140SandsnäppaCalidris pusillaA R     2003
141Större beckasinsnäppaLimnodromus scolopaceusA R    
142MorkullaScolopax rusticolaA H r
143DvärgbeckasinLymnocryptes minimusA F r
144DubbelbeckasinGallinago mediaA R r
145EnkelbeckasinGallinago gallinagoA H r
146TereksnäppaXenus cinereusA R r
147Smalnäbbad simsnäppaPhalaropus lobatusA f r
148Brednäbbad simsnäppaPhalaropus fulicariusA R r
149DrillsnäppaActitis hypoleucosA F r
150SkogssnäppaTringa ochropusA H r
151Mindre gulbenaTringa flavipesA R    
152RödbenaTringa totanusA H r
153DammsnäppaTringa stagnatilisA T r  
154GrönbenaTringa glareolaA F r
155SvartsnäppaTringa erythropusA F r
156GluttsnäppaTringa nebulariaA F r
157ÖkenlöpareCursorius cursorB R    
158Rödvingad vadarsvalaGlareola pratincolaA R    
159Svartvingad vadarsvalaGlareola nordmanniA R    
160Tretåig måsRissa tridactylaA f
161IsmåsPagophila eburneaA R
162TärnmåsXema sabiniA R
163SkrattmåsChroicocephalus ridibundusA F r
164DvärgmåsHydrocoloeus minutusA F r
165Svarthuvad måsIchthyaetus melanocephalusA T
166FiskmåsLarus canusA H r
167Ringnäbbad måsLarus delawarensisA R
168HavstrutLarus marinusA H r
169VittrutLarus hyperboreusA T
170Vitvingad trutLarus glaucoidesA R
171GråtrutLarus argentatusA H r
172Kaspisk trutLarus cachinnansA F r
173MedelhavstrutLarus michahellisA T
174SilltrutLarus fuscusA h r
175SandtärnaGelochelidon niloticaA R
176SkräntärnaHydroprogne caspiaA F
177Kentsk tärnaThalasseus sandvicensisA h r
178SmåtärnaSternula albifronsA H r
179FisktärnaSterna hirundoA F r
180SilvertärnaSterna paradisaeaA H r
181Vitvingad tärnaChlidonias leucopterusA T
182SvarttärnaChlidonias nigerA F r
183StorlabbStercorarius skuaA T
184Bredstjärtad labbStercorarius pomarinusA f
185KustlabbStercorarius parasiticusA F
186FjällabbStercorarius longicaudusA f r
187AlkekungAlle alleA R    
188SillgrisslaUria aalgeA F r
189TordmuleAlca tordaA F r  
190TobisgrisslaCepphus grylleA F r  
191LunnefågelFratercula arcticaA R    
192StäppflyghönaSyrrhaptes paradoxusB R     1863
193TamduvaColumba livia (domest.)C H    
194SkogsduvaColumba oenasA H r
195RingduvaColumba palumbusA H r  
196TurturduvaStreptopelia turturA T r  
197TurkduvaStreptopelia decaoctoA H r  
198GökCuculus canorusA H r  
199TornugglaTyto albaA R    
200DvärguvOtus scopsA R    
201FjällugglaBubo scandiacusA R   
202KattugglaStrix alucoA H r
203HökugglaSurnia ululaA R r
204SparvugglaGlaucidium passerinumA R r  
205PärlugglaAegolius funereusA f r
206HornugglaAsio otusA H r
207JordugglaAsio flammeusA h r
208NattskärraCaprimulgus europaeusA h r
209AlpseglareTachymarptis melbaA R
210TornseglareApus apusA H r
211Blek tornseglareApus pallidusA R
212BlåkråkaCoracias garrulusA R
213KungsfiskareAlcedo atthisA R r
214Grön biätareMerops persicusA R
215BiätareMerops apiasterA T r
216HärfågelUpupa epopsA T r
217GöktytaJynx torquillaA H r
218MellanspettDendrocoptes mediusA R r
219Mindre hackspettDryobates minorA h r  
220Större hackspettDendrocopos majorA H r
221Vitryggig hackspettDendrocopos leucotosA R    
222SpillkråkaDryocopus martiusA f r
223GröngölingPicus viridisA H r
224RödfalkFalco naumanniA R
225TornfalkFalco tinnunculusA h r
226AftonfalkFalco vespertinusA T r
227EleonorafalkFalco eleonoraeA R     1983
228StenfalkFalco columbariusA F r
229LärkfalkFalco subbuteoA h r  
230JaktfalkFalco rusticolusA T r
231PilgrimsfalkFalco peregrinusA f  
232TörnskataLanius collurioA H r
233Obest. isabellatörnskataLanius isabellinus/phoenicuroidesA R    
234Svartpannad törnskataLanius minorA R r
235VarfågelLanius excubitorA F r
236SaxaulvarfågelLanius pallidirostrisA R r
237Rödhuvad törnskataLanius senatorA R r   1952
238MasktörnskataLanius nubicusA R r   1984
239SommargyllingOriolus oriolusA H r
240NötskrikaGarrulus glandariusA F r
241SkataPica picaA H r
242NötkråkaNucifraga caryocatactesA f r
243KajaColoeus monedulaA H r
244RåkaCorvus frugilegusA F r
245SvartkråkaCorvus coroneA T
246GråkråkaCorvus cornixA H r
247KorpCorvus coraxA H r
248SidensvansBombycilla garrulusA F r
249SvartmesPeriparus aterA F r
250TofsmesLophophanes cristatusA R 
251EntitaPoecile palustrisA h r
252TalltitaPoecile montanusA T r
253BlåmesCyanistes caeruleusA H r
254TalgoxeParus majorA H r
255PungmesRemiz pendulinusA f r
256SkäggmesPanurus biarmicusA T r
257TrädlärkaLullula arboreaA F r
258SånglärkaAlauda arvensisA H r
259TofslärkaGalerida cristataA T r  
260BerglärkaEremophila alpestrisA f r
261KorttålärkaCalandrella brachydactylaA T r   1965
262KalanderlärkaMelanocorypha calandraA R    
263BacksvalaRiparia ripariaA F r
264LadusvalaHirundo rusticaA H r
265HussvalaDelichon urbicumA H r
266RostgumpsvalaCecropis dauricaA T r
267CettisångareCettia cettiA R r   1977
268StjärtmesAegithalos caudatusA F r
269GrönsångarePhylloscopus sibilatrixA H r
270BergsångarePhylloscopus bonelliA R     1953
271BergtajgasångarePhylloscopus humeiA R r
272TajgasångarePhylloscopus inornatusA T r   1961
273KungsfågelsångarePhylloscopus proregulusA T r
274VidesångarePhylloscopus schwarziA R r   1962
275BrunsångarePhylloscopus fuscatusA R r   1968
276LövsångarePhylloscopus trochilusA H r
277GransångarePhylloscopus collybitaA H r
278Iberisk gransångarePhylloscopus ibericusA R
279Kaukasisk lundsångarePhylloscopus nitidusA R r   2003
280Sibirisk lundsångarePhylloscopus plumbeitarsusA R r   1991
281LundsångarePhylloscopus trochiloidesA T r
282NordsångarePhylloscopus borealisA R r
283TrastsångareAcrocephalus arundinaceusA T r
284VattensångareAcrocephalus paludicolaA R    
285SävsångareAcrocephalus schoenobaenusA h r
286FältsångareAcrocephalus agricolaA R r   1954
287BusksångareAcrocephalus dumetorumA T r
288RörsångareAcrocephalus scirpaceusA H r
289KärrsångareAcrocephalus palustrisA H r
290StäppsångareIduna caligataA R r   1971
291SaxaulsångareIduna ramaA R r
292EksångareIduna pallidaA R r   1993
293PolyglottsångareHippolais polyglottaA R r   1978
294HärmsångareHippolais icterinaA H r
295TräsksångareLocustella lanceolataA R r
296GräshoppsångareLocustella naeviaA F r
297FlodsångareLocustella fluviatilisA T r
298VassångareLocustella luscinioidesA R r
299SvarthättaSylvia atricapillaA H r
300TrädgårdssångareSylvia borinA H r
301HöksångareSylvia nisoriaA H r
302ÄrtsångareSylvia currucaA H r
303ÖkensångareSylvia nanaA R r   1961
304TörnsångareSylvia communisA H r
305ProvencesångareSylvia undataA R r   1983
306Rödstrupig sångareSylvia cantillansA R
307MoltonisångareSylvia subalpinaA R r
308SammetshättaSylvia melanocephalaA R r   1980
309Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapillaA T r   1959
310KungsfågelRegulus regulusA h r
311GärdsmygTroglodytes troglodytesA H r
312NötväckaSitta europaeaA H r
313TrädkrypareCerthia familiarisA H r
314TrädgårdsträdkrypareCerthia brachydactylaA R r
315RosenstarePastor roseusA R r
316StareSturnus vulgarisA H r
317Sibirisk trastGeokichla sibiricaA R r   1990
318GuldtrastZoothera aureaA R r
319RingtrastTurdus torquatusA f r
320KoltrastTurdus merulaA H r
321Svarthalsad trastTurdus atrogularisA R    
322BjörktrastTurdus pilarisA H r
323RödvingetrastTurdus iliacusA H r
324TaltrastTurdus philomelosA H r
325DubbeltrastTurdus viscivorusA h r
326Grå flugsnappareMuscicapa striataA H r
327RödhakeErithacus rubeculaA H r
328BlåhakeLuscinia svecicaA F r
329NäktergalLuscinia lusciniaA H r
330SydnäktergalLuscinia megarhynchosA R r   1964
331Vitstrupig näktergalIrania gutturalisA R r   1971
332TajgablåstjärtTarsiger cyanurusA R r
333Svartvit flugsnappareFicedula hypoleucaA H r
334HalsbandsflugsnappareFicedula albicollisA H r
335Mindre flugsnappareFicedula parvaA H r
336Svart rödstjärtPhoenicurus ochrurosA H r
337RödstjärtPhoenicurus phoenicurusA H r
338BuskskvättaSaxicola rubetraA h r
339Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicolaA T r
340Vitgumpad buskskvättaSaxicola maurusA T r
341Stejnegers buskskvättaSaxicola stejnegeriA R
342StenskvättaOenanthe oenantheA H r
343IsabellastenskvättaOenanthe isabellinaA R    
344ÖkenstenskvättaOenanthe desertiA R     1941
345MedelhavsstenskvättaOenanthe hispanicaA R r
346NunnestenskvättaOenanthe pleschankaA R    
347StrömstareCinclus cinclusA T r
348GråsparvPasser domesticusA H r
349PilfinkPasser montanusA H r
350AlpjärnsparvPrunella collarisA R     1959
351Sibirisk järnsparvPrunella montanellaA R r   1977
352Svartstrupig järnsparvPrunella atrogularisA R r
353JärnsparvPrunella modularisA H r
354GulärlaMotacilla flavaA F r
355CitronärlaMotacilla citreolaA T r
356ForsärlaMotacilla cinereaA f r
357SädesärlaMotacilla albaA H r
358Större piplärkaAnthus richardiA T r
359FältpiplärkaAnthus campestrisA R r
360ÄngspiplärkaAnthus pratensisA H r
361TrädpiplärkaAnthus trivialisA H r
362Sibirisk piplärkaAnthus hodgsoniA R    
363Rödstrupig piplärkaAnthus cervinusA F r
364VattenpiplärkaAnthus spinolettaA R r
365SkärpiplärkaAnthus petrosusA F r
366BofinkFringilla coelebsA H r
367BergfinkFringilla montifringillaA F r
368StenknäckCoccothraustes coccothraustesA H r
369TallbitPinicola enucleatorA R    
370DomherrePyrrhula pyrrhulaA F r
371ÖkentrumpetareBucanetes githagineusA R
372RosenfinkCarpodacus erythrinusA H r
373GrönfinkChloris chlorisA H r
374VinterhämplingLinaria flavirostrisA F r
375HämplingLinaria cannabinaA H r
376GråsiskaAcanthis flammeaA F r
377BrunsiskaAcanthis cabaretA h r
378SnösiskaAcanthis hornemanniA T r
379Större korsnäbbLoxia pytyopsittacusA T r
380Mindre korsnäbbLoxia curvirostraA F r
381BändelkorsnäbbLoxia leucopteraA R r
382SteglitsCarduelis carduelisA H r
383GulhämplingSerinus serinusA f r
384GrönsiskaSpinus spinusA h r
385LappsparvCalcarius lapponicusA F r
386SnösparvPlectrophenax nivalisA F r
387KornsparvEmberiza calandraA T r
388GulsparvEmberiza citrinellaA H r
389KlippsparvEmberiza ciaA R r
390OrtolansparvEmberiza hortulanaA f r
391RostsparvEmberiza caesiaA R     1967
392HäcksparvEmberiza cirlusA R r
393DvärgsparvEmberiza pusillaA T r
394VidesparvEmberiza rusticaA T r
395GyllensparvEmberiza aureolaA R r
396Svarthuvad sparvEmberiza melanocephalaA R r   1952
397SävsparvEmberiza schoeniclusA H r

Antal arter (kat. A-C): 397

Antal förstafynd för landet (kat. A-C): 33
Antal ringmärkta arter (kat. A-C): 294

Arter i kategori D

 Svenskt namnVetenskapligt namnStatus
 DvärgkanadagåsBranta hutchinsiiD T
 SnögåsAnser caerulescensD T
 DvärgsnögåsAnser rossiiD R
 MandarinandAix galericulataD R r
 Större flamingoPhoenicopterus roseusD R
 JättehavsörnHaliaeetus pelagicusD R
 TatarfalkFalco cherrugD R
 Långstjärtad rosenfinkUragus sibiricusD R