Gamla fågelmuseet

Strax norr om fågelstationen, alldeles invid parkeringen på Ölands södra udde, hittas f.d. flyttfågelmuseet. Byggnaden ligger på en låg åsrygg och syns vida omkring p.g.a. sin djupt blå fasad. Interiören är öppen och ljus vilket idag – sedan fågelutsällningen flyttats till naturum – lockar konstnärer och utställare som önskar visa sina verk för allmänheten.

 

Byggnaden påminner om en skeppssättning till formen och skapades av den berömde arkitekten Jan Gezelius under åren 1960-1961. Museet är tillägnat havet och himlen – det är ett flygande hus som tillfälligt förankrats i marken. Byggnaden väckte stor uppskattning och uppmärksammades för sammansmältningen av byggnad, färg och ljus.

 

Är du intresserad av att hyra museet? Du hittar då mer information på denna sida.