Skänk en hyllnings- eller minnesgåva

Vill du uppvakta någon på en bemärkelsedag? Eller vill du skänka en gåva till minne av någon du hållit av? Fyll i formuläret nedan så ordnar vi detta till dig. Vi sänder ett fint gåvo- eller minnesbrev som intyg på din gåva.

 

Inbetalning sker till plusgiro 90 05 65-3 eller bankgiro 900-5653 (ange ”Gåva till Ottenby fågelstation”).

 

Stort tack på förhand!

Fält märkta med asterisk (*)  är obligatoriska