Jobba hos oss!

Är du intresserad av att bo, arbeta och ha kul i ett av landets finaste och mest varierade fågelområden? Här på Ottenby fågelstation tar vi varje år emot ett 30-tal personer som hjälper till med verksamheten på olika sätt.

 

För vissa av våra uppgifter behöver du ha djupa fågelerkunskaper, men det finns gott saker att göra även för rena
nybörjare utan förkunskaper – vi lär dig på plats!

Att arbeta med fåglar är fantastiskt på många sätt, och här på Ottenby lär vi upp dig från grunden!

 

Vistelsen här på udden är både kul, omväxlande och lärorik! Några av våra tjänster är utformade som projektanställningar, men vi tar också emot volontärer som erbjuds boende samt ett stipendium för att täcka utgifter.

 

Volontärplatserna är utformade för att ge dig som stipendiemottagare kunskap i hantering av fåglar, bestämningsmetoder (inklusive ålders- och könsbestämning), fångst av fåglar, inventeringsmetoder, provtagningsmetoder, Ottenbyområdets natur- och kulturhistoria och bemötande av den naturintresserade allmänheten – allt beroende på vad du vill ägna dig åt!

 

Mer information om de olika uppgifterna hittar du här nedan.

 

Om du, efter vistelsen vid Ottenby, är sugen på att fortsätta ditt fågeläventyr utomlands så finns goda möjligheter till det! Ta en titt här.

VAD VILL DU GÖRA?
Här hittar du saker att göra oavsett om du kan mycket om fåglar eller inte!

Ringmärkare

Som ringmärkare ansvarar du i första hand för fångst och ringmärkning av fåglar. Andra aktuella arbetsuppgifter rör t.ex. dataläggning, guidningar och andra praktiska göromål. Stipendium: Boende samt 160 kr/dag. Tillgängligt: 15 mars till 15 november. Vi vill gärna att du har rekommendationer från tidigare ringmärkningsverksamheter.

Ringmärkningsassistent

Som assistent är din primära uppgift att hjälpa till med fångst av fåglar. Andra aktuella arbetsuppgifter rör t.ex. dataläggning, trädgårdsarbete och andra praktiska göromål. Stipendium: Boende samt 140 kr/dag. Tillgängligt: 15 mars till 15 november.

Andfängare

Som andfängare ansvar du för fångst, ringmärkning, provtagning och dataläggning av änder fångade vid andfänget i Norrvik. I mån av tid deltar du även i andra verksamheter. Månadslön: 10.000 kr. Tillgängligt: 1 augusti till 15 december. Vi vill gärna att du har rekommendationer från tidigare ringmärkningsverksamheter.

Inventerare

Inventeraren ansvar för utförande och dataläggning av de fågelinventeringar som stationen genomför, främst i Ottenby lund och på Schäferiängarna. I mån av tid deltar du även i andra verksamheter. Månadslön: 10.000 kr. Tillgängligt: 20 april till 20 juni. Kunskap om fågelläten är nödvändig.

Sommarguide

25 juni till 19 augusti. Guiden genomför fyra dagliga guidningar (fasta tidpunkter) av besökande turister. Månadslön 7.000 kr.

Fyrvaktare

1 juli till 19 augusti. Som fyrvaktare arbetar du halvdagar med att ta emot besökare i Långe Jan, landets högsta fyr. Lön: 360 kr/halvdag.

  • Som ringmärkningsassistent och som fyrvaktare bör du vara minst 15 år gammal och för övriga positioner minst 18 år.
  • Förtur ges till dig som kan stanna längre perioder.
  • Om vi inte har några stipendieplatser kvar kan det fortfarande finnas möjlighet för dig att komma hit, men p.g.a. begränsade resurser finns risk att vi inte kan betala någon ersättning.

Är du också intresserad av att hjälpa till vid fågelstationen? Skicka din ansökan till ottenby@ottenby.se. Berätta lite om dig själv, din bakgrund och om du har tidigare erfarenheter av liknande verksamheter. Ansökningar bör vara inskickade till 1 januari (inför våren), 31 mars (inför sommaren) eller 31 maj (inför hösten).

 

Mer information om oss och om vistelsen här hittar du i denna PDF (6 MB).

 

Om du har någon fråga är du mycket välkommen att kontakta oss på ottenby@ottenby.se.

 

Varmt välkommen till Ottenby!