Zoonosforskning

I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar har Ottenby fågelstation under de senaste decennierna arbetat intensivt med att kartlägga förekomsten av influensavirus bland vilda änder och andra sjöfåglar. Änderna fångas i vårt andfänge varefter ringmärkning och provtagning sker i det mobila influensalabbet strax intill. Efter provtagningen släpps änderna fria igen, och proverna skickas till laboratoriet i Kalmar för att för att via preliminära analyser avgöra om de innehåller spår av virus eller inte. Provtagningen är en del i den nationella övervakningen och resultaten vandrar hela vägen upp till EU-nivå där de används för att göra riskbedömningar för att smitta skall överföras till tamfjäderfä.

 

De allra flesta influensavirus som finns hos änder är helt ofarliga för människan. De verkar inte heller göra fåglarna synligt sjuka, men infekterade änder väger i genomsnitt något mindre än icke-infekterade. Dock skedde ett flertal utbrott av den aggressiva influensavarianten H5N1 bland vilda fåglar i Europa under vårvintern 2006. I Sverige påträffades detta virus på ett tiotal platser, alltifrån Oskarshamns kärnkraftverk till Stockholms ström.

 

Risken att som människa smittas av fågelinfluensavirus är oerhört liten. Personalen som arbetar med provtagningen vid Ottenby fågelstation är särskilt utbildad för uppgiften och är försedda med skyddsutrustning för att minimera smittrisken.

 

För frågor om fågelinfluensa rekommenderas besök Jordbruksverkets informationssida.