Stöd oss

Ottenby fågelstations verksamhet är inte vinstdrivande. Våra intäkter kommer främst från besöksturism och forskningsuppdrag. Arbetet baseras på ideella arbetsinsatser, ofta från ungdomar som här får chansen att utveckla sitt naturintresse och ta ansvar för olika verksamhetsområden. Praktiska, materiella och ekonomiska bidrag, liksom tips på lämpliga sponsorer, betyder mycket för oss och mottas med de varmaste tack!

 

Nedan finner du flera olika stödformer för dig som bidra till vårt arbete. Klicka på bilden för att läsa mer.