Rapportserien och specialrapporter

Utöver de artiklar som listas i meddelandeserien har fågelstationen också givit ut ett antal rapporter. Dessa återfinns i listan nedan och flera av dem finns fortfarande tillgängliga för försäljning.

 

Publikationen Spring Migration of Birds on Capri av Jan Pettersson, Christian Hjort, Lars Gezelius och Joakim Johansson publicerades 1990. Den innehåller en sammanfattning av Ottenbys vårverksamhet på Capri och artvisa presentationer av fenologi, återfynd m.m. Denna kan laddas ned här (PDF 4,4 MB).

 • 1. Pettersson, J. 1981. Åldersbestämning av tättingar och vadare. 19 p. (In Swedish: ”Ageing of passerines and waders”)
 • 2. Hjort, C., Lindholm, C.-G. & Pettersson, J. 1981. Ringmärkningssiffror vid Ottenby fågelstation 1946–1980. 191 p. (In Swedish with English summary: Bird ringing statistics at Ottenby Bird Observatory 1946–1980)
 • 3. Blomqvist, S. 1983. Bibliography of the Genera Calidris and Limicola. 104 p. Kan beställas.
 • 4. Blomqvist, s. 1983. Bibliography of the Genus Phalaropus. 28 p. Kan beställas.
 • 5. Liljefors, M., Pettersson, J. & Bengtsson, T. 1985. Rekryteringsområden för flyttfåglar fångade vid Ottenby fågelstation. 128 p. (In Swedish with English summary: Recruitment areas for migrants trapped at Ottenby Bird Observatory). Kan beställas.
 • 6. Pettersson, J., Sandström, A. & Johansson, K. 1986. Övervintringsområden för flyttfåglar vid Ottenby fågelstation. 276 p. (In Swedish with English summary: Wintering areas of migrants trapped at Ottenby Bird Observatory). Kan beställas.
 • 7. Hjort, C. & Pettersson, J. 1986. Bird ringing figures and the monitoring of bird populations – a summary of PMK-related work at Ottenby Bird Observatory. 23 p. Kan beställas.
 • 8. Enquist, M. & Pettersson, J. 1986. Flyttningens tidsmässiga förlopp hos 104 fågelarter vid Ottenby – en analys baserad på 39 års fångstdata. 250 p. (In Swedish with English summary: The timing of migration in 104 bird species at Ottenby – an analysis based on 39 years trapping data). Kan beställas.
 • 9. Pettersson, J., Persson, O. & Hjort, C. 1986. Vadarpopulationerna vid Ottenby – status 1986 samt jämförelse med inventeringarna 1965–1979. 52 p. (In Swedish with English summary: Wader populations at Ottenby – status 1986 and a comparison with the 1965–1979 census). Kan beställas.
 • 10. Johansson, K., Ottosson, U. & Pettersson, J. 1988. Vadare och änders populationer vid Ottenby – status 1988 jämfört med tidigare år. 62 p. (In Swedish with English summary: Populations of waders and ducks at Ottenby – status 1988 and a comparison with earlier years). Kan beställas.
 • 11. Pettersson, J., Hellström, M. & Jonzén, N. 1995. Fåglar på Ölands strandängar. 211 p. (In Swedish: ”Birds at the coastal meadows of Öland”)
 • 12. von Schultz, R. 1995. Ottenby Kunglig jaktpark – 25 års viltvård. 96 p. (In Swedish: ”25 years in Ottenby Royal hunting grounds”). Kan beställas.